Tablitsa na zonata na eksploziyata

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Ефективно решение за проблеми с концентрацията и паметта

Директивата ATEX (Atmosphères Explosibles, наричана също Директива 94/9 / ЕО, определено е Европейският съюз, който определя съществените изисквания за продукти, предназначени за прилагане в зони, изложени на риск от експлозия. Прекрасното мнозинство от машини и инструменти, използвани в каменни въглищни мини, са изложени на риск от експлозия на метан и въглищен прах, а директивата ATEX се прилага за инструменти и защитни системи, предназначени за използване в зони, изложени на опасност от експлозия. До неотдавна правилата за сигурност в някои страни от Европейския съюз се различаваха един от друг, което представляваше сериозна пречка за свободата на обмена на стоки между държавите-членки.Поради тази причина беше създадена унифицираща ATEX директива, която обедини съществуващите регулации и само улесни циркулацията на продукти в Европейската група. При прилагането на разпоредбите на член 100а от Договора от Рим, най-важната цел на директивата ATEX е да гарантира свободното движение на стоки, които гарантират висока степен на защита от експлозия. По отношение на устройствата за данни за дейности в зони, застрашени от експлозия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз от 23 март 1994 г. издадоха директива ATEX 94/9 / EC, която влезе в действие на 1 юли 2003 г. Освен това на 16 декември 1999 г. беше приета Директива 1999/92 / EC ATEX137 (наричана още ATEX ПОТРЕБИТЕЛИ, чиито промени се отнасят до минималните изисквания за безопасност на практиката в среда, в която съществува риск от експлозивна атмосфера. Директивата ATEX 94/9 / EC започва да функционира до 1 юли 2003 г. и замества предишните директиви 76/117 / EEC и 79/196 / EEC.

Маркировка СЕ (fr Conformité Européenneидентификационен номер на сертифициращия органСимвол за изпълнениеексплозиякатегория на устройствототип защита от експлозияексплозивна подгрупатемпературен клас

Препоръчваме обучение с Atex