Prodavach na obuchenie po bzr na kolko godini

Vivese Senso Duo Shampoo

Най-честата причина за фактите е неспазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и прекомерната бързина в работата. Честото обучение за здравето и безопасността на хората премахва много неприятности в живота на всеки собственик. Важно е да се използват подходящи инструменти и устройства в областите на риск и сигурност.

Ex устройства са продукти с допълнителна маркировка на експлозивната защита, използвани за инструменти и защитни методи на техните страни и монтажни възли. Устройствата с последното определяне са особено важни в работната среда на миньорите, дистрибутор на бензиностанции, служител на различни фабрики и пожарни бригади. От съществено значение е лицата, които напредват в пространството на опасност от експлозия, да се дават от устройства, проектирани за последната. Стандартите за тези устройства идват от въвеждането в директивата АТЕКС, която е директива за "нов подход", която определя изискванията за производителите да ликвидират потенциалните опасности на продукта преди да влязат в него.Използването на лоши устройства, евтини замествания за азиатските компании е нарушение на стандартите за здраве и безопасност. Само ястия със стандартите, определени от PN-EN 60079, PN-EN 13463 и техните производни отговарят на изискванията за защита от експлозия.Има много температурни класове за устройствата и всички те са свързани чрез запалване или топене на определени вещества. Тези стойности са следователно: Т1 - 450 ° С, Т2 - 350 ° С, Т3 - 200 ° С, Т4 - 135 °, СТ5 - 100 °, СТ6 - 85 ° С. Често те се свързват с запалването на въглищен прах - 150 ° C, за който храната е до температурната категория T4. Най-високата температура от 450 ° C е предназначена за устройства, при които отлагането на фини частици се отстранява (за доказателство чрез запечатване или проветряване, при условие че определената максимална повърхностна температура се увеличи в маркировката на устройството. Не забравяйте, че въглищният прах е над и сажди, така че винаги хвърляйте в стандартите за здраве и безопасност.