Kasovi aparati prez 2018 g

Чрез касовия апарат е изпълнено задължението за фискализиране на продажбите. Това решение се използва в кратки търговски и сервизни обекти, където няма нужда от управление на склада. С помощта на касовия апарат можете да отпечатвате обобщени отчети за продажбите, както и подробни отчети.

Касовите апарати с електронно копие позволяват отпечатването на мненията, между другото копия от фискални ежедневни отчети и копия от всички разписки или определен ден. Преди да закупите касов апарат, трябва да определим или в перспективите, няма да има нужда да комбинирате касовия апарат с компютъра. Това е същото изключение по време на избора на касовия апарат. Не всички касови апарати могат да работят с компютър, четец на кодове или дори чекмедже, затова си струва да се свържете с консултантите в обекта, за да изберете правилното устройство, преди да закупите касовия апарат. Фискалният касов апарат, предназначен за & nbsp; може да си сътрудничи с различни устройства.

Средно големи касови и системни касови апарати могат лесно да бъдат свързани към компютъра, на който е зареден софтуерът за търговия. Продажбата завършва с използването на касов апарат, но за да се постигне актуализация на нивата на запасите, компютърът ще започне да чете продажбата от касовия апарат. Също така с различни продукти или промяна на запазени цени. Първо, правим промени в програмата за продажби, след това се връщаме към валутата. Продажбата със сигурност е налице, докато компютърът е изключен. Във връзка с даден софтуер от касовия апарат се изпраща продажба на квитанция чрез разписка или в насипно състояние. В това обяснение, всяка стока създава своята популярност в склада, поради което базата всъщност е висока, за да се ускорят продажбите, препоръчително е да се използват баркод четци в касата и на компютъра, за да се улесни влизането на стоките в склада. Въпреки това, преди да изберете касовия апарат и програмата, трябва да използвате информацията на специалистите, които ще изберат подходящата ситуация по скалата на нуждите.

Във всички търговски дружества обичайният касов апарат и компютър могат да бъдат заменени с ново решение, базирано на POS компютър с докосване на екрана, на който се зарежда търговският софтуер. Компютърът трябва да отиде до принтера, така че касата да разполага с екран и разпечатана разписка.