Kasov vodoprovodchik

Фискалната касова бележка е доказателство за извършените покупки в лихвата. Това ни помага да проверим дали плащането от магазините е в съответствие с текущата, изчислена в касата, благодарение на което можем да подадем жалба и в интерес. В допълнение, разписката ни позволява да преразгледаме изразходваните пари, което улеснява поемането на домашни разходи.

В разписката има и редица важна информация, която не е задължително да е свързана с закупените продукти или техните стойности. И всъщност, най-важната информация, която касов апарат elzab alfa & nbsp; отпечатва по сметката, е името на данъкоплатеца, който причинява бизнеса и адреса на седалището му. Друга информация е данъчният идентификационен номер, датата и часа на разпечатката на разписката, както и номера на касата и касата. Информацията за номера на касата е особено важна, ако изискваме оплакване за продукта. Разписката е изключително важно доказателство за продажбите не само за купувача, но и за продавача и самата данъчна служба. Благодарение на факта, че касовият апарат регистрира продажбата на всяка стока, по-трудно е да се скрият продаваните стоки и в резултат на това е по-трудно да се избегне плащането на данъка. С тези решения Министерството на финансите задължава следващите групи професии да правят разписка. Това са например фризьори и таксиметрови шофьори. Трябва да има, но през цялата година железниците се въвеждат в закона, а целта на имуществото от касовите апарати може да бъде благодарна последователна индустрия. Друго задължение, което стои пред предприемач, чиято компания използва касови апарати, е да съхранява копие от разписки. Необходим е успешен одит на данъчната служба. Колко повече трябваше да се съхраняват хартиени копия на касови бележки, сега е възможно тези копия да се съхраняват на отделни карти с памет, така че да плащат много по-малко място. Собственикът на ястието е длъжен да провери касовия апарат и ако устройството се провали, то трябва да бъде заменено като ефективен касов апарат. Документът, потвърждаващ покупката, е изключително важен и все още трябва да го имаме при нас. Така че, това няма да бъде единственото доказателство за покупка от Полша, което ще бъде особено важно, когато се оплакваме от закупения продукт.