Kasov aparat

Няколко фактора влияят върху стойността на касовия апарат. На първо място, по-скъпите фискални устройства са тези, които използват много допълнителни, полезни функции. Ако зависим от създаването на правилната покупка и в същото време не харчим твърде много, нека помислим предварително, кои размери са или ще бъдат задължителни и какво можем да оставим.

Никой не обича да плаща. Вярно е, че когато сме изправени пред необходимостта от закупуване на фискално устройство, търсим най-евтините опции. Разбира се, те изискват те да имат солидна и добра екипировка и да са разбираеми за употреба. За съжаление, понякога е, че доброто оборудване не излиза на ниско и евтино все още не е цяло. Въпреки това, правилно избраният фискален касов апарат също ще бъде евтин, както и в сума, задоволяваща очакванията му. Често можем да се срещнем и с красиви отстъпки, където най-евтиният касов апарат ще бъде изключително добро качество.

Касов апарат, който помага на бизнесаМного фактори влияят на стойността на фискалното устройство. Първият от тях е размерът на работата на устройството. Нека си помислим дали нашият касов апарат е само за нас, за да издаваме касови бележки и да издаваме доклади, независимо дали ще правим анализи или изявления по него. Ако фондът управлява кампаниите, фискалният принтер, който може да бъде интегриран с лаптопа и да действа по кодираните в него данни, може да бъде по-положителен. Това, което е далеч от нови работни места, е фискалният касов апарат, който е доста скъп. Нека да проверим какви опции са предоставени от продавача на финансовите устройства и да помислим кои от настоящите елементи ще бъдат полезни за нас.

Друг много престижен компонент е капацитетът на базата данни на PLU, т.е. запазените стоки и услуги. Колкото повече елементи ще спестите, толкова по-ценна ще е цената. Ето защо, точно в големите супермаркети, няма да видим малък, най-евтин касов апарат, а голямо устройство, за което собственикът на компанията плати от 3000 до 8000 злоти. В складове с голяма стокова база такива финансови средства са необходими, но естествено ли компанията ни иска да си спомни наистина силен касов апарат? Ако продадем само няколко десетки ефекта и не планираме да увеличим първите до няколко хиляди, за нас е достатъчно малък касов апарат.

Един нетърпелив потребителЕвтините касови апарати често печатат разписки твърде бавно. За съжаление това е сегашната норма и често се случва. Ако обикновено имаме много клиенти, този недостатък ще бъде доста разрушителен.