Kasov aparat na uslugata

Всеки предприемач рано или късно ще дойде точка, в която той ще трябва да натрупа финансов джоб на добре позната компания. В момента обаче проблемът е в това, че е склонен веднага да се използва?Е, не, първо трябва да го инсталирате. Инсталирането на финансова институция не е изключително трудно, мисля, че след като прочетете тази статия, всеки ще го управлява сам.

https://form-explode.eu/bg/

С какво трябва да започнете?Първият ход е всъщност да купите пощенски терминал на касата. Би било далеч, че ще го постигнем около 3-5 седмици по-рано, това ще ни позволи да влезем директно с текущото оборудване в допълнение към неговите данни. Времето, което прекарваме за обучение с пари в нефискална система ще ни помогне много по-късно да работим и да спестим много нерви, да не говорим за нервите на нашите потребители.Ако вече сте запознат със собствените си пари, трябва да уведомите компетентната данъчна служба един ден преди планираната фискализация на касовия апарат.Забележете толкова важно, разбира се, да пишете на ръка.След създаването на подобно изявление трябва да се стартира фискалният модул. Вероятно можете да го направите по-рано, но никога няма да закъснееме с последната ви работа.Тази услуга се извършва от оторизирана касова служба. В хода на услугата сервизният техник попълва и сервизната книжка, като в допълнение, касата се запечатва с водещ печат с сервизен техник.След инициирането на фискалния модул, най-късно до 7 дни следващият документ трябва да бъде попълнен и подаден в нашата данъчна служба. По този начин има печат "Уведомление на данъкоплатците за мястото на инсталиране на фонда". Такъв документ се предоставя от сервизния техник по време на безплатна фискализация. На хартия въвеждаме цялата информация за нашата компания, включително касата - нейния сериен номер, уникален, даваме мястото на инсталацията и датата на фискализацията и целта.Струва си да се помисли, че отговорността за представянето на такъв документ е на данъкоплатеца. Препоръчваме също да запазите копието на получения документ.След "фискализиране" на касовия апарат данъчната служба издава третия номер - регистрационния номер. Количеството, приложено към сумата в производството, е например водоустойчив маркер. Освен това, той се въвежда в сервизната книга в дясната кутия, като такъв номер обикновено е в момента на подаване на данъчни документи в данъчната служба.Нашата книга, завършена от сайта, е много важна. Задължение на всеки гражданин е да го съхранява по смисъла на използването на касов апарат.