Kasov aparat i jpk

Всеки предприемач, който използва касови апарати в името на дома си, се бори с останалите проблеми, които тези ястия могат да създават ежедневно. Както всяко електронно оборудване, касовите апарати не са независими от дефекти и понякога се разпадат. Не всеки собственик на бизнес знае, че по всяко време, когато се водят записи с помощта на касов апарат, трябва да има друго такова устройство - само в случай на повреда на този ключов.

Липсата на резервен касов апарат elzab по време на по-нататъшна продажба на стоки или помощ може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще попречи на писмото за продажба, когато основното устройство се повреди. Документите, съхранявани заедно с касата, трябва да включват книжката за обслужване на касите. Този списък включва не само ремонт на устройства, но и данни за фискализация на касови апарати или обмен на памет. Служебната позиция изисква по-уникален номер, който е определен в касата от данъчната служба, името на фирмата и адреса на помещенията, в които се използва касовият апарат. Всички тези нови продукти са необходими за данъчни проверки. Всяка железопътна линия в паметта на касата и нейната промяна е в съседство с дейностите на специализирана служба, с която всички предприемачи, използващи касови апарати, следва да изпълняват подписан договор. Какво е добро - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна в техника на касата. Продажбите в касовите апарати трябва да се преместят в непрекъснато училище, защото ако паметта на касата е пълна, трябва да обмените мнението си за друго, като не забравяте да прочетете паметта. Четенето на фискалния касов апарат със сигурност съществува - също като неговата промяна, направена само от упълномощен орган. Освен това тази работа трябва да се извършва в присъствието на служител на данъчната служба. Отчитането на фискалния касов апарат се състои от подходящ отчет, копие от което сам постъпва в данъчната служба, а останалата част от предприемача. Той трябва да пази този протокол заедно с други документи, свързани с касата - липсата му може да бъде наказуема от службата.