Kasov aparat 105

Всички данъкоплатци, които са задължени да регистрират продажбата на материали и услуги, използвайки регистрационния касов апарат, са наясно с актуалността, до каква степен трябва да отговарят подробните условия в характера на обслужване и на обсъжданите устройства. За извършване на периодична техническа проверка на касовия апарат е необходимо питие от такива условия. От какво излиза и когато се извършва? Какво представлява фискалният касов апарат и техническият преглед? За тази шушулка.

Заедно с Закона за ДДС, касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически проверки. След тази дата този етап е разширен. Такъв преглед е изграден от доброто обслужване. Преди 1 декември 2008 г. техническите проверки на касовите апарати се превърнаха в годишен срок. Регистрите трябва да бъдат включени в техническия преглед на всеки две години, било то фискално или от последния преглед, в съдържанието на приложимите понастоящем правни актове. Ако данъкоплатецът не изпълни думата, че той или тя подлежат на санкции. Това включва, наред с другото, и възможността за налагане на глоба на данъчнозадължено лице за данъчно престъпление, тъй като качеството на неналагане на касовия апарат на периодичния преглед се счита за неправилно съхраняване на книгата. Тази обосновка произтича от материал 61 § 3 k.kš.Въпросът се развива, в чиито ръце се грижи подобен преглед? Разбира се, гледане на момента в този случай отива на данъкоплатеца, но не и на сайта. Собственикът на касата Novitus delio трябва да уведоми службата за такава необходимост на съответната дата за преглед. Касиерската услуга, заедно с § 31, ал. 4 от наредбата в положението на касовите апарати следва да извърши задължителна техническа проверка на касовия апарат в заглавието 5 дни от уведомяването.Данъкоплатецът също трябва да помни, че неспазването на крайния срок за задължителни прегледи на касовия апарат води до необходимостта от връщане на данъчното облекчение от службата за покупка. Такива данъкоплатци са подложени на данъчно задължени лица, които в рамките на тригодишния сезон от датата на започване на вписването на продажбата на стоки / услуги не са изградили технически касов апарат с добро обслужване в рамките на работния срок.В обобщение, си струва да припомним, че само потребителят е отговорен за запазването на датата на прегледа.