Ginekolog myslenice nfz

Колпоскопът е важно устройство в работата на гинеколог, а преди закупуването му е необходимо да се извърши професионално разузнаване. Когато избирате оптичното устройство от този стандарт, трябва да върнете мнението за етапа на факторите, от които разходите не са най-важният фактор. Трябва да се отбележи обаче, че ниската цена на колпоскопа може да означава ниско качество, което има отрицателен ефект върху групата изображения. , нестабилност на пантографа и липса на софтуер, за да се позволи проста оценка на събрания визуален материал.

Качеството на изображението трябва да бъде важен критерий, тъй като днес параметрите на оптичната система имат най-важно значение при закупуване на колпоскопа. Струва си да се интересуваме от мястото на производство на лещи от определен вид колпоскоп и да видим дали оптичната система има няколко метода за мащабиране и колко широка е фокусиращата област, т.е. фокусирането на изображението. Точността на колпоскопа е над много практичен аспект, поради което рамото на пантографа трябва да осигурява свободно, но също така и леко движение от всяка страна. Допълнително важни характеристики на съответното оборудване са правилно балансирано рамо на пантографа и използването на подходящ клас пневматични задвижки.

Що се отнася до колпоскопната лампа, типичните електрически крушки са вече анахронични, но максималната мощност на светлината е все още важна, както и нейното регулиране. Съвременните LED диоди имат по-ниски енергийни изисквания, което удължава живота на лампата и елиминира опасността от нагряване на тестовото поле. Окончателният съществен аспект при закупуването на колпоскоп е ергономичността на продукта, тъй като поради спецификата на професията на лекаря-гинеколог всички функции на съответното оптично устройство трябва да бъдат с една ръка.